Welcome to VINAPASS!
Trang cá nhân   l   Trung tâm khách hàng 
Những câu hỏi thường gặp
Hỏi
Liện hệ trợ giúp và quảng cáo
Tìm ID
Tìm mật khẩu
Нome > Trung tâm khách hàng > Những câu hỏi thường gặp
1 : Làm thế nào để gia nhập hội viên.
2 : Hủy dịch vụ chuyển tiền tự động.
3 : Muốn sửa thông tin cá nhân.
4 : Làm thế nào khi bị quên mật khẩu?
5 : Làm thế nào để bảo quản mẩu tin gửi?
6 : Cách thay đổi mật khẩu
7 : Nếu muốn bắt đầu blog?
8 : Bạn blog là gì?
9 : Quản lý cùng kết bạn ở blog như thế nào?
10 : Những điều cần lưu ý khi quản lý mật khẩu
Hội viên Blog
Mẩu tin
Khác
Q. Hủy dịch vụ chuyển tiền tự động.
Q. Làm thế nào để bảo quản mẩu tin gửi?
Q. Làm thế nào khi bị quên mật khẩu?
Q. Cách thay đổi mật khẩu
Q. Những điều cần lưu ý khi quản lý mật khẩu
Q. Muốn sửa thông tin cá nhân.
Q. Làm thế nào để gia nhập hội viên.
  
152-719 서울특별시 구로구 구로3동 197-10 이엔씨벤처드림타워 2차 211호 (주)페이원 | Tel 070-7600-8406 | Fax 02-830-4119
사업자등록번호 : 107-86-81837 | 통신판매업신고 : 2009-서울구로-0980 | 대표이사 이대형